PENTRU VIZUALIZAREA ANUNŢULUI

REFERITOR LA SELECŢIA PENTRU DIRECTORII SOCIETĂŢII TRANSLOC S.A.

SE DĂ CLICK PE MENIUL INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

NU PE SUBMENIURILE A.G.A SAU CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

  

LISTA

MEMBRILOR NOULUI CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE

    AL SOCIETĂŢII TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU

ÎNCEPÂND DIN DATA DE 23.11.2022 PANA LA DATA DE 22.11.2026

 

ING. PÂRĂU CONSTANTIN - PREŞEDINTE (statut - final)

Contract-de-mandat-Parau-Constantin-2022-2026.pdf

EC. SICHITIU VASILE VALENTIN - MEMBRU (statut - final)

Contract-de-mandat-Sichitiu-Vasile-Valentin-2022-2026.pdf

ING. PÎRVULESCU VICTOR - MEMBRU (statut - final)

Contract-de-mandat-Pirvulescu-Victor-2022-2026.pdf

EC. VĂCARU MARIUS-EMANOIL - MEMBRU (statut - final)

Contract-de-mandat-Vacaru-Marius-Emanoil-2022-2026.pdf

ING. CEAUŞESCU MIHAI-COSMIN - MEMBRU (statut - final)

Contract-de-mandat-Ceausescu-Mihai-Cosmin-2022-2026.pdf

 

  C.V.-PARAU-CONSTANTIN.pdf

CV-SICHITIU-VASILE-VALENTIN.pdf 

 CV-PIRVULESCU-VICTOR.pdf

CV-VACARU-MARIUS-EMANOIL.pdf

CV-CEAUSESCU-MIHAI-COSMIN.pdf 

 

CONDUCEREA SOCIETĂŢII TRANSLOC S.A.

LISTA DIRECTORILOR (PROVIZORII)

ÎNCEPÂND DIN DATA DE 05.12.2023 PÂNĂ ÎN DATA DE 04.05.2024

 

ING. UŞURELU CONSTANTIN-ALIN - DIRECTOR GENERAL (PROVIZORIU)

CV-Usurelu-Constantin-Alin.pdf 

DECLARATIE DE AVERE SI INTERESE LA 30 ZILE DE LA NUMIRE

DAVSI-Usurelu-Constantin-Alin-30zn.pdf

 

ING. PÎRVUŢOIU SILVIU-ION - DIRECTOR TEHNIC (PROVIZORIU)

CV-Pirvutoiu-Silviu-Ion.pdf 

DECLARATIE DE AVERE SI INTERESE LA 30 ZILE DE LA NUMIRE

DAVSI-Pirvutoiu-Silviu-Ion-30zn.pdf

 

EC. SĂFTOIU DELIA-NICOLETA - DIRECTOR TEHNIC (PROVIZORIU)

CV-Saftoiu-Delia-Nicoleta.pdf  

DECLARATIE DE AVERE SI INTERESE LA 30 ZILE DE LA NUMIRE

DAVSI-Saftoiu-Delia-Nicoleta-30zn.pdf

 

RAPOARTE PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂŢII TRANSLOC S.A.

Raport-anual-privind-activitatea-Transloc-SA-pe-anul-2023.pdf

Raport-privind-activitatea-Transloc-SA-Trimestrul-II-2023.pdf

Raport-privind-activitatea-Transloc-SA-Trimestrul-I-2023.pdf

Raport-anual-privind-activitatea-Transloc-SA-2022.pdf

 

PLAN DE ADMINISTRARE 2022-2026

Plan-de-administrare-2022-2026.pdf

Anexa-1-Plan-de-administrare-2022-2026-Indicatori-performanta.pdf 

 

 SCRISOAREA DE AŞTEPTĂRI A U.A.T. MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Scrisoare-de-asteptari-04-08-2022.pdf 

 

SITUAŢII DE RISC / ANALIZĂ DE RISC

DIN DOMENIUL DE ACTIVITATE AL ÎNTREPRINDERII

 Lista-activitatilor-generatoare-de-risc.pdf

 

PLANUL DE INTEGRITATE AL ÎNTREPRINDERII

ŞI MECANISM DE RAPORTARE

 

Declaratie-TR-asumare-SNA-2021-2025.pdf

Plan-de-integritate-TR-implementare-SNA-2021-2025.pdf 

Etica-si-integritate.pdf

Evaluare-anuala-MIPI-2023.pdf

 

CODUL DE CONDUITA ETICA

AL SOCIETATII TRANSLOC S.A. TARGU JIU

 

CODUL-DE-CONDUITA-ETICA-INCEPAND-DIN-01-07-2023.pdf

 

OBIECTIVUL DE POLITICĂ PUBLICĂ A ÎNTREPRINDERII

SOCIETATEA TRANSLOC S.A.

Conform actului constitutiv al societăţii, scopul operatorului este gestionarea serviciului de utilitate publică, ce face obiectul contractului de concesionare, înţelegând prin aceasta exploatarea, întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea conform legislaţiei, standardelor, caietelor de sarcini şi regulamentelor de serviciu, precum şi realizarea de alte activităţi secundare profitabile.

U.A.T. Municipiul Târgu Jiu, a delegat Societăţii TRANSLOC S.A., prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune, nr. 29594/05.07.2019, prestarea serviciilor de transport public local de călători la niivelul Municipiului Târgu Jiu, cu respectarea reglementărilor în vigoare, privind legalitatea transportului, a condiţiilor de lucru, de exploatare a vehiculelor şi de exploatare a infrastructurii, precum şi a condiţiilor privind siguranţa circulaţiei.

Operatorul are dreptul şi obligaţia de a administra sistemul de transport public, care reprezintă infrastructura de transport pusă la dispoziţie de către unitatea administrativ teritorială.

Prin contractul de delegare, autoritatea contractantă a conferit Operatorului dreptul exclusiv de a furniza Serviciul public de transport local de persoane, ca serviciu de utilităţi publice, pe raza de competenţă teritorială şi i-au fost puse la dispoziţie, în condiţiile legii, componentele sistemului de transport public local, inclusiv, mijloace de transport utilizate pentru prestarea serviciului public de transport călători.

Operatorul, prin semnarea contractului, a devenit responsabil de implementarea programelor de investiţii, de întreţinerea, modernizarea, reabilitarea şi extinderea sistemului de transport public local şi de gestiunea Serviciului, pe riscul şi răspunderea sa, conform dispoziţiilor contractului de delegare.

Realizarea acestor responsabilităţi de către operator, se face prin indicatori de performantă care pot monitoriza implementarea sistemului.

 

De asemenea, Societatea TRANSLOC S.A., apreciază şi susţine obiectivele U.A.T. Municipiul Târgu Jiu,

constând în:

 

Reabilitarea şi extinderea infrastructurii rutiere şi implementarea de sisteme inteligente de transport cu următoarele măsuri şi acţiuni:

Reabilitarea infrastructurii rutiere, cu prioritate pe sectoarele pe care circulă transportul public;

Implementarea de sisteme inteligente de transport, în vederea creşterii siguranţei utilizatorilor, infrastructurii rutiere şi a eficientizării procesului de transport;

cât şi

Dezvoltarea şi modernizarea transportului public şi a modurilor de deplasare nepoluante, prin promovarea principiilor mobilităţii urbane durabile cu următoarele măsuri şi acţiuni:

Investiţii integrate pentru creşterea calităţii serviciului de transport public local şi promovarea utilizării acestuia, în defavoarea autovehiculului propriu, prin investiţii integrate;

Investiţii în infrastructura dedicată modurilor de deplasare alternative, mersul pe bicicletă şi deplasările pietonale;

Investiţii pentru creşterea şi promovarea intermodalităţii.

 

INFORMARE-COMUNICARE

Informare-comunicare.pdf

 

CONDUCEREA

SOCIETĂŢII TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU

 

(pe perioada 05.12.2019 - 04.12.2023) 

  - Ing. Paraschiv Mihai    - Director general (statut - final)

CV-PARASCHIV-MIHAI.pdf

 

(pe perioada 01.02.2019 - 04.12.2023) 

- Ec. Săftoiu Delia-Nicoleta - Director economic (statut - final)

CV-Saftoiu-Delia-Nicoleta.pdf 

 

(pe perioada 01.02.2022 - 04.12.2023) 

- Ing. Pîrvuţoiu Silviu Ion - Director tehnic (statut - final)

CV-Pirvutoiu-Silviu-Ion.pdf 

 

 SCRISOAREA DE AŞTEPTĂRI A U.A.T. MUNICIPIUL TÂRGU JIU

 Scrisoare-de-asteptari-27-04-2018.pdf

 

PROCEDURA PRIN CARE S-A FĂCUT SELECŢIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Organizarea şi desfăşurarea selecţiei s-a efectuat cu respectarea prevederilor Procedurii de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de membri

în Consiliul de Administraţie al Societăţii Transloc S.A. nr. 306249 din 12.08.2022 şi a prevederilor legale incidente, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011

privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, de către o comisie de selecţie din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, constituită şi aprobată în acest scop.

Finalizarea procedurii de selecţie organizată în baza H.C.L. nr. 413/25.07.2022 pentru aprobarea unor reglementări proprii privind demararea şi efectuarea procedurii de selecţie

pentru cinci membri în Consiliul de Administraţie al Societăţii Transloc S.A., a fost făcută prin Raportul final nr. 362085/19.10.2022.

 

- NU EXISTĂ REVOCĂRI DIN FUNCŢIE ÎN ULTIMII 3 ANI -

 

 BUGETUL PENTRU INVESTIŢII ÎN FIECARE DINTRE ULTIMII 3 ANI

 

BUGET-PENTRU-INVESTITII-TRANSLOC-SA-2020.pdf

BUGET-PENTRU-INVESTITII-TRANSLOC-SA-2021.pdf

BUGET-PENTRU-INVESTITII-TRANSLOC-SA-2022.pdf

 

SITUAŢIE

CHELTUIELI-DATORII-SUBVENŢII-SERVICII

ÎN FIECARE DINTRE ULTIMII 3 ANI

 

Situatie-cheltuieli-datorii-subventii-servicii-2020-2021-2022.pdf

 

 

LISTA

MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

AL SOCIETĂŢII TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU

CU MANDAT ÎN PERIOADA 22.11.2018 - 22.11.2022

 

              ING. PÂRĂU CONSTANTIN                            - PREŞEDINTE

         EC. SICHITIU VASILE VALENTIN                       - MEMBRU

         ING. NEGUŢI VERGINEL                                    - MEMBRU

          ING. PIRVULESCU VICTOR             - MEMBRU

                  EC. VĂCARU MARIUS-EMANOIL            - MEMBRU

                    

 C.V.-PARAU-CONSTANTIN.pdf

C.V.-NEGUTI-VERGINEL.pdf

C.V.-SICHITIU-VASILE-VALENTIN.pdf

 CV-PIRVULESCU-VICTOR.pdf

CV-VACARU-MARIUS-EMANOIL.pdf

 

DECLARAŢII DE AVERE ŞI INTERESE

ALE MEMBRILOR NOULUI CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE

AL SOCIETĂŢII TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU

 

 Cailean-2019.pdf  Ionescu-2019.pdf  Neguti-2019.pdf  Parau-2019.pdf  Sichitiu-2019.pdf

Cailean-2020.pdf  Ionescu-2020.pdf  Neguti-2020.pdf  Parau-2020.pdf  Sichitiu-2020.pdf  Sichitiu-2020-completare.pdf

Cailean-2021.pdf  Neguti-2021.pdf  Pirvulescu-2021.pdf  Parau-2021.pdf  Sichitiu-2021.pdf  Vacaru-2021.pdf 

  Parau-2022.pdf Neguti-2022.pdf Sichitiu-2022.pdf Pirvulescu-2022.pdf Vacaru-2022.pdf

 

CONDUCEREA

SOCIETĂŢII TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU

 

  - Ing. Paraschiv Mihai    - Director general

CV-PARASCHIV-MIHAI.pdf

- Ec. Săftoiu Delia-Nicoleta - Director economic

CV-Saftoiu-Delia-Nicoleta.pdf 

- Ing. Pîrvuţoiu Silviu Ion - Director tehnic

CV-Pirvutoiu-Silviu-Ion.pdf 

 

DECLARAŢII DE AVERE ŞI INTERESE ALE CONDUCERII

SOCIETĂŢII TRANSLOC S.A.

 

 Paraschiv-2020.pdf

 Paraschiv-2021.pdf

Usurelu-2021.pdf 

Saftoiu-2022.pdf

 Pirvutoiu-2022.pdf

Paraschiv-2022.pdf

 

CODUL DE CONDUITA ETICA

AL SOCIETATII TRANSLOC S.A. TARGU JIU

 

 CODUL-DE-CONDUITA-ETICA-2019.pdf

 

POLITICA ŞI CRITERIILE DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR

ŞI DIRECTORILOR DIN CADRUL SOCIETATII TRANSLOC S.A.

Raport-privind-politica-si-criteriile-de-remunerare-2023.pdf 

Politica-si-criteriile-de-remunerare-a-administratorilor-si-directorilor-din-cadrul-Societatii-Transloc-SA.pdf

 

 SITUAŢII FINANCIARE

ALE SOCIETĂŢII TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU

 

Bilant-06-2018.pdf 

BILANT-2018-TRANSLOC-SA.pdf 

Bilant-06-2019.pdf

BILANT-2019-TRANSLOC-SA.pdf 

Bilant-06-2020.pdf

BILANT-2020-TRANSLOC-SA.pdf 

Bilant-06-2021.pdf

BILANT-2021-TRANSLOC-SA.pdf 

Bilant-06-2022.pdf

BILANT-2022-TRANSLOC-SA.pdf

Bilant-06-2023.pdf

BILANT-2023-TRANSLOC-SA.pdf

 

RAPORT AUDIT EXTERN

 

Raport-auditor-2018.pdf

Raport-auditor-2019.pdf 

Raport-auditor-2020.pdf 

Raport-auditor-2021.pdf

Raport-auditor-2022.pdf 

Raport-auditor-2023.pdf

 

PLAN DE MANAGEMENT

Plan-de-management-2019-2023.pdf 

 

 

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

 

Raportul-administratorilor-2018.pdf

Raport-al-administratorilor-2019.pdf 

Raportul-administratorilor-2020.pdf 

Raportul-administratorilor-2021.pdf 

Raportul-administratorilor-2022.pdf

Raportul-administratorilor-la-30-06-2023.pdf

Raportul-administratorilor-2023.pdf 

 

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ŞI REMUNERARE

 

Raport-comitet-nominalizare-remunerare-2018.pdf 

Raport-comitet-nominalizare-remunerare-2019.pdf 

Raport-comitet-nominalizare-remunerare-2020.pdf

Raport-comitet-nominalizare-remunerare-2021.pdf

Raport-comitet-nominalizare-remunerare-2022.pdf

Raport-comitet-nominalizare-remunerare-2023.pdf 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII TRANSLOC S.A.

LA TRIMESTRUL III AL ANULUI 2022

 

Raport-activitate-Transloc-SA-la-trim-III-2022.pdf

 

RAPORTUL ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA

SOCIETĂŢII TRANSLOC S.A.

 

 Raport-anual-privind-activitatea-Transloc-SA-2018-cs.pdf

Raport-anual-privind-activitatea-Transloc-SA-2019-cs.pdf

 

RAPORTUL ANUAL PRIVIND EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIRECTORILOR

SOCIETĂŢII TRANSLOC S.A.

 

 Raport-evaluare-activitate-directori-2020.pdf

Raport-evaluare-activitate-directori-2021.pdf

Raport-evaluare-activitate-directori-2022.pdf

 

 

 SCRISOAREA DE AŞTEPTĂRI A U.A.T. MUNICIPIUL TÂRGU JIU

 

Scrisoare-de-asteptari-27-04-2018.pdf

 

 HOTĂRÂRI

ALE NOULUI CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE

AL SOCIETĂŢII TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU

CU MANDAT ÎN PERIOADA 22.11.2018 - 22.11.2022

 

HCAN-1-2018.pdf HCAN-7-2019.pdf HCAN-44-2019.pdf HCAN-1-2020.pdf HCAN-38-2020.pdf HCAN-1-2021.pdf  HCAN-1-2022.pdf  
HCAN-2-2018.pdf HCAN-8-2019.pdf HCAN-45-2019.pdf HCAN-2-2020.pdf  HCAN-39-2020.pdf  HCAN-2-2021.pdf  HCAN-2-2022.pdf   
HCAN-3-2018.pdf HCAN-9-2019.pdf HCAN-46-2019.pdf  HCAN-3-2020.pdf  HCAN-40-2020.pdf HCAN-3-2021.pdf  HCAN-3-2022.pdf   
HCAN-4-2018.pdf HCAN-10-2019.pdf HCAN-47-2019.pdf HCAN-4-2020.pdf  HCAN-41-2020.pdf  HCAN-4-2021.pdf  HCAN-4-2022.pdf   
HCAN-5-2018.pdf HCAN-11-2019.pdf HCAN-48-2019.pdf HCAN-5-2020.pdf  HCAN-42-2020.pdf HCAN-5-2021.pdf  HCAN-5-2022.pdf   
HCAN-6-2018.pdf HCAN-12-2019.pdf HCAN-49-2019.pdf HCAN-6-2020.pdf  HCAN-43-2020.pdf HCAN-6-2021.pdf  HCAN-6-2022.pdf   
  HCAN-13-2019.pdf HCAN-50-2019.pdf HCAN-7-2020.pdf  HCAN-44-2020.pdf HCAN-7-2021.pdf  HCAN-7-2022.pdf   
  HCAN-14-2019.pdf HCAN-51-2019.pdf HCAN-8-2020.pdf  HCAN-45-2020.pdf HCAN-8-2021.pdf  HCAN-8-2022.pdf   
  HCAN-15-2019.pdf HCAN-52-2019.pdf HCAN-9-2020.pdf  HCAN-46-2020.pdf  HCAN-9-2021.pdf  HCAN-9-2022.pdf   
  HCAN-16-2019.pdf HCAN-53-2019.pdf  HCAN-10-2020.pdf    HCAN-10-2021.pdf  HCAN-10-2022.pdf   
  HCAN-17-2019.pdf HCAN-54-2019.pdf  HCAN-11-2020.pdf    HCAN-11-2021.pdf  HCAN-11-2022.pdf   
  HCAN-18-2019.pdf HCAN-55-2019.pdf  HCAN-12-2020.pdf   HCAN-12-2021.pdf  HCAN-12-2022.pdf   
  HCAN-19-2019.pdf HCAN-56-2019.pdf HCAN-13-2020.pdf    HCAN-13-2021.pdf  HCAN-13-2022.pdf   
  HCAN-20-2019.pdf HCAN-57-2019.pdf  HCAN-14-2020.pdf    HCAN-14-2021.pdf  HCAN-14-2022.pdf   
  HCAN-21-2019.pdf  HCAN-58-2019.pdf HCAN-15-2020.pdf    HCAN-15-2021.pdf  HCAN-15-2022.pdf   
  HCAN-22-2019.pdf  HCAN-59-2019.pdf HCAN-16-2020.pdf    HCAN-16-2021.pdf  HCAN-16-2022.pdf   
  HCAN-23-2019.pdf  HCAN-60-2019.pdf HCAN-17-2020.pdf    HCAN-17-2021.pdf  HCAN-17-2022.pdf   
  HCAN-24-2019.pdf  HCAN-61-2019.pdf  HCAN-18-2020.pdf    HCAN-18-2021.pdf  HCAN-18-2022.pdf   
  HCAN-25-2019.pdf    HCAN-19-2020.pdf    HCAN-19-2021.pdf  HCAN-19-2022.pdf   
  HCAN-26-2019.pdf    HCAN-20-2020.pdf    HCAN-20-2021.pdf  HCAN-20-2022.pdf   
  HCAN-27-2019.pdf    HCAN-21-2020.pdf    HCAN-21-2021.pdf  HCAN-21-2022.pdf   
  HCAN-28-2019.pdf    HCAN-22-2020.pdf    HCAN-22-2021.pdf     
  HCAN-29-2019.pdf    HCAN-23-2020.pdf    HCAN-23-2021.pdf     
  HCAN-30-2019.pdf    HCAN-24-2020.pdf    HCAN-24-2021.pdf     
  HCAN-31-2019.pdf    HCAN-25-2020.pdf    HCAN-25-2021.pdf     
  HCAN-32-2019.pdf    HCAN-26-2020.pdf    HCAN-26-2021.pdf     
  HCAN-33-2019.pdf    HCAN-27-2020.pdf    HCAN-27-2021.pdf     
  HCAN-34-2019.pdf    HCAN-28-2020.pdf    HCAN-28-2021.pdf     
  HCAN-35-2019.pdf    HCAN-29-2020.pdf    HCAN-29-2021.pdf     
  HCAN-36-2019.pdf    HCAN-30-2020.pdf   HCAN-30-2021.pdf     
  HCAN-37-2019.pdf    HCAN-31-2020.pdf    HCAN-31-2021.pdf     
  HCAN-38-2019.pdf    HCAN-32-2020.pdf   HCAN-32-2021.pdf     
  HCAN-39-2019.pdf    HCAN-33-2020.pdf    HCAN-33-2021.pdf     
  HCAN-40-2019.pdf    HCAN-34-2020.pdf    HCAN-34-2021.pdf     
  HCAN-41-2019.pdf   HCAN-35-2020.pdf    HCAN-35-2021.pdf     
  HCAN-42-2019.pdf     HCAN-36-2020.pdf    HCAN-36-2021.pdf     
  HCAN-43-2019.pdf    HCAN-37-2020.pdf    HCAN-37-2021.pdf     

 

 

      LISTA MEMBRILOR VECHIULUI CONSILIU DE ADMINISTRATIE

    AL SOCIETATII TRANSLOC S.A. TARGU JIU

 CU MANDAT ÎN PERIOADA 30.05.2014 - 21.11.2018

 

              EC. ALBU TIBERIU                            - PRESEDINTE

         ING. CAILEAN VASILE                       - MEMBRU

         ING. IONESCU MARIUS VALENTIN     - MEMBRU

         ING. LUCA TRAIAN OLAVI                 - MEMBRU

         ING. TALVESCU OCTAVIAN                - MEMBRU

 

C.V.-ALBU-TIBERIU.pdf 

C.V.-CAILEAN-VASILE.pdf

C.V.-IONESCU-MARIUS-VALENTIN.pdf

C.V.-LUCA-TRAIAN-OLAVI.pdf

C.V.-TALVESCU-OCTAVIAN.pdf

 

   DECLARATII DE AVERE SI INTERESE

     ALE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

   AL SOCIETATII TRANSLOC S.A. TARGU JIU

 

Albu-2015.pdf  Cailean-2015.pdf  Ionescu-2015.pdf   Luca-2015.pdf  Talvescu-2015.pdf

Albu-2016.pdf  Cailean-2016.pdf  Ionescu-2016.pdf   Luca-2016.pdf  Talvescu-2016.pdf

Albu-2017.pdf   Cailean-2017.pdf   Ionescu-2017.pdf   Luca-2017.pdf  Talvescu-2017.pdf

Albu-2018.pdf   Cailean-2018.pdf   Ionescu-2018.pdf   Luca-2018.pdf  Talvescu-2018.pdf

 

CONDUCEREA EXECUTIVĂ

A SOCIETĂŢII TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU

PÂNĂ LA DATA DE 05.12.2019

 

            - Ing. Căilean Vasile                             - director general

            - Ec. Tadici Mihaela Victoria                  - director economic

            - Ing. Almăşan Mircea                         - director tehnic

 

CODUL DE CONDUITA ETICA

 AL SOCIETATII TRANSLOC S.A. TARGU JIU

 

CODUL-DE-CONDUITA-ETICA-2016.pdf

                 

SITUATII FINANCIARE

ALE SOCIETATII TRANSLOC S.A. TARGU JIU

 

BILANT-2013-TRANSLOC-SA.pdf

Bilant-06-2014.pdf 

BILANT-2014-TRANSLOC-SA.pdf

Bilant-06-2015.pdf

BILANT-2015-TRANSLOC-SA.pdf

Bilant-06-2016.pdf

 BILANT-2016-TRANSLOC-SA.pdf

Bilant-06-2017.pdf 

BILANT-2017-TRANSLOC-SA.pdf

 

RAPORT AUDIT EXTERN

Raport-auditor-2013.pdf

Raport-auditor-2014.pdf

Raport-auditor-2015.pdf

Raport-auditor-2016.pdf

Raport-auditor-2017.pdf

 

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Raportul-administratorilor-2014.pdf

Raportul-administratorilor-2015.pdf

Raportul-administratorilor-2016.pdf

Raportul-administratorilor-2017.pdf

 

 RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ŞI REMUNERARE

 Raport-comitet-nominalizare-remunerare-2016.pdf

Raport-comitet-nominalizare-remunerare-2017.pdf

 

RAPORTUL ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA

SOCIETĂŢII TRANSLOC S.A.

Raport-anual-privind-activitatea-Transloc-SA-2016-cs.pdf 

Raport-anual-privind-activitatea-Transloc-SA-2017-cs.pdf

 

HOTĂRÂRI

ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

                  CU MANDAT ÎN PERIOADA  30.05.2014 - 21.11.2018            

   

HCA-1-2014.pdf HCA-1-2015.pdf  HCA-1-2016.pdf  HCA-1-2017.pdf HCA-1-2018.pdf 
HCA-2-2014.pdf  HCA-2-2015.pdf HCA-2-2016.pdf  HCA-2-2017.pdf HCA-2-2018.pdf 
HCA-3-2014.pdf HCA-3-2015.pdf  HCA-3-2016.pdf  HCA-3-2017.pdf HCA-3-2018.pdf 
HCA-4-2014.pdf   HCA-4-2015.pdf HCA-4-2016.pdf   HCA-4-2017.pdf  HCA-4-2018.pdf
HCA-5-2014.pdf  HCA-5-2015.pdf  HCA-5-2016.pdf  HCA-5-2017.pdf HCA-5-2018.pdf 
HCA-6-2014.pdf  HCA-6-2015.pdf  HCA-6-2016.pdf  HCA-6-2017.pdf  HCA-6-2018.pdf
HCA-7-2014.pdf  HCA-7-2015.pdf  HCA-7-2016.pdf  HCA-7-2017.pdf   HCA-7-2018.pdf
HCA-8-2014.pdf  HCA-8-2015.pdf  HCA-8-2016.pdf  HCA-8-2017.pdf   
HCA-9-2014.pdf  HCA-9-2015.pdf  HCA-9-2016.pdf  HCA-9-2017.pdf   
 HCA-10-2014.pdf HCA-10-2015.pdf  HCA-10-2016.pdf  HCA-10-2017.pdf  
HCA-11-2014.pdf  HCA-11-2015.pdf  HCA-11-2016.pdf   HCA-11-2017.pdf  
HCA-12-2014.pdf  HCA-12-2015.pdf  HCA-12-2016.pdf  HCA-12-2017.pdf   
HCA-13-2014.pdf  HCA-13-2015.pdf  HCA-13-2016.pdf  HCA-13-2017.pdf   
HCA-14-2014.pdf  HCA-14-2015.pdf  HCA-14-2016.pdf  HCA-14-2017.pdf   
HCA-15-2014.pdf      HCA-15-2017.pdf   
HCA-16-2014.pdf      HCA-16-2017.pdf   
HCA-17-2014.pdf      HCA-17-2017.pdf   
HCA-18-2014.pdf      HCA-18-2017.pdf   
HCA-19-2014.pdf      HCA-19-2017.pdf   
HCA-20-2014.pdf         
HCA-21-2014.pdf