ISTORIA TRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL

DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU

 

1. - Prima unitate care se ocupa şi de transportul public de persoane în Tg-Jiu, s-a înfiinţat în cursul anului 1961, având un singur autobuz, marca TV1 şi se numea – I.G.O. (Intreprinderea de gospodărire orăşenească), care printre activităţile sale (întreţinere a spaţiilor verzi, sere, pieţe, salubrizare şi altele) a introdus şi transportul în comun de persoane în Municipiul Tg-Jiu, având sediul, garajul şi atelierul de întreţinere şi reparaţie, lângă parcul Municipiului Tg-Jiu, unde actual se află Hotel Constantin Brâncuşi (Hotel Parc), în anii următori achiziţionând şi alte autobuze de acelaşi tip.

 2. - În anul 1972, unitatea I.G.O. şi-a schimbat denumirea în E.G.C. (Exploatarea de gospodărire comunală), de asemenea schimbându-şi sediul, pe strada 1 Mai la numărul 90 (între Fabrica de ţigarete şi Şcoala generală nr. 2 – actual Bulevardul Ecaterina Teodoroiu nr. 90.), această unitate deţinând serele, întreţinerea spaţiilor verzi, salubrizare şi transport mixt de persoane (taxi şi autobuze).

Garajul şi atelierul mecanic de reparaţii al mijloacelor de transport (taxi şi autobuze) a fost înfiinţat pe strada Zambilelor la nr. 12, (unde actual se află sediul S.C. TRANSLOC S.A. TG-JIU) – însă clădirea administrativă (sediul) se afla pe strada 1 Mai la numărul 90.

 3. - În anul 1980 E.G.C. s-a reorganizat, şi-a schimbat denumirea, a pierdut unele din activităţile sale şi a rămas cu o singură activitate de bază, aceea de transport divers (marfă, taxi şi transport persoane cu autobuze), activitate care i-a fost extinsă la nivel judeţean, devenind astfel I.J.T.L. (Intreprinderea judeţeană de transport local).

 I.J.T.L. deţinea după înfiinţare următoarele subunităţi (autobaze):

a.) - A.U.T.L. Tg-Jiu (Autobaza uzină transport local) – cu sediul administrativ pe strada 1 Mai la numărul 90 şi garajul şi atelierul mecanic al autobuzelor pe strada Zambilelor la nr. 12;

b.) – Transport TAXI Tg-Jiu;

c.) – Transport marfă judeţean;

d.) – Autobaza de transport Motru - cu sediul în Motru;

e.) – Autobaza de transport Novaci - cu sediul în Novaci;

f.) – Autobaza de transport Cărbuneşti - cu sediul în Cărbuneşti.

4. - În anul 1991 (01.03.1991) I.J.T.L., printr-un protocol al autorităţilor locale şi judeţene, s-a scindat în câteva unităţi cu profile diferite astfel:

a.) – R.A.T.P. Tg-Jiu (Regia autonomă de transport public) – cu sediul în Str. Zambilelor nr. 12, (unde se afla garajul autobuzelor şi atelierul mecanic), cu această ocazie s-a dat în folosinţă o clădire administrativă pentru sediul noii unităţi.

b.) – S.C. ROLTRANS S.A. – cu sediul în Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 90 (fosta strada 1 Mai la numărul 90) – cu obiect de activitate - transporturi diverse de mărfuri, care a funcţionat până în anul 2005.

c.) – S.C. GETAX S.A. - cu sediul în Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 90 (fosta strada 1 Mai la numărul 90) – cu obiect de activitate – transport de persoane în regim de taxi şi şcoală de şoferi.

d.) – R.A.T.L. Cărbuneşti (Regia autonomă de transport local Cărbuneşti) cu sediul în Cărbuneşti;

e.) – R.A.T.L. Novaci (Regia autonomă de transport local Novaci) cu sediul în Novaci;

f.) – R.A.T.L. Motru (Regia autonomă de transport local Motru) cu sediul în Motru;

5. - În anul 1995 (01.04.1995) – prin reorganizare, R.A.T.P. a fost preluată de nou înfiinţata unitate R.A.I.L. (Regia Autonomă de Interes Local), care avea mai multe activităţi de bază (administrarea pieţelor, salubrizare, distribuţie apă), printre care şi transportul local de persoane.

6. - În anul 1998, a fost înfiinţată S.C. TRANSLOC S.A. TG-JIU, prin reorganizarea R.A.I.L. (în data de 16.03.1998) care a fost scindată în 4 unităţi, două societăţi comerciale şi două direcţii, fiecare cu profil diferit astfel:

a.) – S.C. AQUATERM S.A.;

b.) – S.C. TRANSLOC S.A.;

c.) – Direcţia de Servicii Comunale (D.S.C.);

d.) – Direcţia Pieţe, Târguri, Oboare, Parcări.

 

SOCIETATEA TRANSLOC S.A.

TÂRGU JIU

a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Târgu Jiu, cu nr. 23 din 16.03.1998.

 

     SOCIETATEA TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU s-a înfiinţat în urma reorganizării Regiei Autonome de Interes Local Târgu Jiu în temeiul O.U.G. nr. 30/1997 aprobată prin  legea nr. 207/1997, privind reorganizarea regiilor autonome, prin H.C.L nr. 23/16.03.1998 a municipiului Tg-Jiu.

 

                Unitatea are forma juridică de societate pe acţiuni, Municipiul Târgu Jiu fiind unic acţionar.

 

SOCIETATEA TRANSLOC S.A. este  înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Gorj  sub nr. J18/214/1998, având cod fiscal RO 10682703.

 

                Sediul social se află în municipiul Târgu Jiu, strada Zambilelor nr. 12.

 

Obiect principal de activitate: „ Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de  călători  - cod  CAEN 4931

 

                SOCIETATEA TRANSLOC S.A. este administrată de către Consiliul de administraţie compus din 5 administratori desemnaţi de Adunarea Generală  a Acţionarilor, astfel:

          

                - ING. PÂRĂU CONSTANTIN - PREŞEDINTE

                - EC. SICHITIU VASILE VALENTIN - MEMBRU

                - ING. PÎRVULESCU VICTOR - MEMBRU

                - EC. VĂCARU MARIUS-EMANOIL - MEMBRU

               - ING. CEAUŞESCU MIHAI-COSMIN - MEMBRU

 

            Conducerea executivă a SOCIETĂŢII TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU este asigurată de 3 directori provizorii:

            - Ing. Uşurelu Constantin-Alin                          - Director general

            - Ing. Pîrvuţoiu Silviu-Ion                                 - Director tehnic

- Ec. Săftoiu Delia-Nicoleta                              - Director economic

 

În ceea ce priveşte  parcul auto din  dotarea societăţii, acesta este compus din :

-     17 troleibuze marca Solaris Trollino 12

-         18  troleibuze  cu autonomie marca Solaris D12

-          6 autobuze marca SCANIA-HESS,

-      5 autobuze marca EUROBUS DIAMOND

-     1 autobuz marca MAN

-     8 autobuze marca VAN HOOL

-     1 microbuz  - marca Iveco Daily

-     1 autoutilitară de intervenţii-reparaţii - marca Opel Vivaro

-        1 camion remorcher - marca Roman

-        2 autospeciale de intervenţii la reţeaua electrică de contact pentru troleibuze - Roman

-     1 autoutilitară de intervenţii

-     1 autospecială ridicări auto

-     15 autoturisme

 

Cele 10 trasee pe care îşi desfăşoară activitatea SOCIETATEA TRANSLOC S.A. în municipiul Târgu Jiu  şi cartierele componente, sunt  următoarele :

-               9 MAI – ARTEGO   (TRASEU ASIGURAT MIXT CU TROLEIBUZE ŞI AUTOBUZE)

-               9 MAI – IEZURENI - CURTIŞOARA

-               ROMANEŞTI - DEDEMAN - 9 MAI - ARTEGO - PREAJBA

-               9 MAI – PREAJBA - DRĂGOIENI

-               9 MAI – VĂRSĂTURI - PREAJBA

-               9 MAI – SLOBOZIA - URSATI - POLATA

-               9 MAI – BÎRSEŞTI   (TRASEU ASIGURAT MIXT CU TROLEIBUZE ŞI AUTOBUZE)

-               DEDEMAN - 9 MAI - A.N.L.

            -               9 MAI - PANDURI

            -               DEDEMAN - COLOANĂ - A.N.L. (Narciselor)

 

                Principalele obiective care stau la baza activităţii SOCIETĂŢII TRANSLOC S.A. sunt următoarele:

          -          gestionarea serviciului de transport public local;

          -     gestionarea activităţilor de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate/parcate neregulamentar şi a vehiculelor fără stăpân sau abandonate

pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Târgu Jiu;

-          continuarea unor activităţi secundare aducătoare de venituri pentru  unitate, astfel:

                - prestări  servicii staţie I.T.P.;

                - prestări servicii - închirieri autospecială ridicare auto;

                - prestări servicii - închirieri microbuz;

                - prestări servicii - închiriere spaţii pentru afişare module publicitare pe exteriorul mijloacelor de transport;

                - prestări servicii - închiriere spaţii pe stâlpii reţelei electrice de troleibuz pentru  susţinere module  publicitare şi bannere;

                - prestări servicii - închiriere spaţii pe stâlpiii reţelei electrice de troleibuz pentru  susţinere cabluri de telecomunicaţii;

                - prestări servicii - reparaţii auto.