ISTORIA TRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL

DIN MUNICIPIUL TG-JIU

 

1. - Prima unitate care se ocupa şi de transportul public de persoane în Tg-Jiu, s-a înfiinţat în cursul anului 1961, având un singur autobuz, marca TV1 şi se numea – I.G.O. (Intreprinderea de gospodărire orăşenească), care printre activităţile sale (întreţinere a spaţiilor verzi, sere, pieţe, salubrizare şi altele) a introdus şi transportul în comun de persoane în Municipiul Tg-Jiu, având sediul, garajul şi atelierul de întreţinere şi reparaţie, lângă parcul Municipiului Tg-Jiu, unde actual se află Hotel Constantin Brâncuşi (Hotel Parc), în anii următori achiziţionând şi alte autobuze de acelaşi tip.

 2. - În anul 1972, unitatea I.G.O. şi-a schimbat denumirea în E.G.C. (Exploatarea de gospodărire comunală), de asemenea schimbându-şi sediul, pe strada 1 Mai la numărul 90 (între Fabrica de ţigarete şi Şcoala generală nr. 2 – actual Bulevardul Ecaterina Teodoroiu nr. 90.), această unitate deţinând serele, întreţinerea spaţiilor verzi, salubrizare şi transport mixt de persoane (taxi şi autobuze).

Garajul şi atelierul mecanic de reparaţii al mijloacelor de transport (taxi şi autobuze) a fost înfiinţat pe strada Zambilelor la nr. 12, (unde actual se află sediul S.C. TRANSLOC S.A. TG-JIU) – însă clădirea administrativă (sediul) se afla pe strada 1 Mai la numărul 90.

 3. - În anul 1980 E.G.C. s-a reorganizat, şi-a schimbat denumirea, a pierdut unele din activităţile sale şi a rămas cu o singură activitate de bază, aceea de transport divers (marfă, taxi şi transport persoane cu autobuze), activitate care i-a fost extinsă la nivel judeţean, devenind astfel I.J.T.L. (Intreprinderea judeţeană de transport local).

 I.J.T.L. deţinea după înfiinţare următoarele subunităţi (autobaze):

a.) - A.U.T.L. Tg-Jiu (Autobaza uzină transport local) – cu sediul administrativ pe strada 1 Mai la numărul 90 şi garajul şi atelierul mecanic al autobuzelor pe strada Zambilelor la nr. 12;

b.) – Transport TAXI Tg-Jiu;

c.) – Transport marfă judeţean;

d.) – Autobaza de transport Motru - cu sediul în Motru;

e.) – Autobaza de transport Novaci - cu sediul în Novaci;

f.) – Autobaza de transport Cărbuneşti - cu sediul în Cărbuneşti.

4. - În anul 1991 (01.03.1991) I.J.T.L., printr-un protocol al autorităţilor locale şi judeţene, s-a scindat în câteva unităţi cu profile diferite astfel:

a.) – R.A.T.P. Tg-Jiu (Regia autonomă de transport public) – cu sediul în Str. Zambilelor nr. 12, (unde se afla garajul autobuzelor şi atelierul mecanic), cu această ocazie s-a dat în folosinţă o clădire administrativă pentru sediul noii unităţi.

b.) – S.C. ROLTRANS S.A. – cu sediul în Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 90 (fosta strada 1 Mai la numărul 90) – cu obiect de activitate - transporturi diverse de mărfuri, care a funcţionat până în anul 2005.

c.) – S.C. GETAX S.A. - cu sediul în Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 90 (fosta strada 1 Mai la numărul 90) – cu obiect de activitate – transport de persoane în regim de taxi şi şcoală de şoferi.

d.) – R.A.T.L. Cărbuneşti (Regia autonomă de transport local Cărbuneşti) cu sediul în Cărbuneşti;

e.) – R.A.T.L. Novaci (Regia autonomă de transport local Novaci) cu sediul în Novaci;

f.) – R.A.T.L. Motru (Regia autonomă de transport local Motru) cu sediul în Motru;

5. - În anul 1995 (01.04.1995) – prin reorganizare, R.A.T.P. a fost preluată de nou înfiinţata unitate R.A.I.L. (Regia Autonomă de Interes Local), care avea mai multe activităţi de bază (administrarea pieţelor, salubrizare, distribuţie apă), printre care şi transportul local de persoane.

6. - În anul 1998, a fost înfiinţată S.C. TRANSLOC S.A. TG-JIU, prin reorganizarea R.A.I.L. (în data de 16.03.1998) care a fost scindată în 4 unităţi, două societăţi comerciale şi două direcţii, fiecare cu profil diferit astfel:

a.) – S.C. AQUATERM S.A.;

b.) – S.C. TRANSLOC S.A.;

c.) – Direcţia de Servicii Comunale (D.S.C.);

d.) – Direcţia Pieţe, Târguri, Oboare, Parcări.

 

S.C. TRANSLOC S.A. TG-JIU

a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Tg-Jiu, cu nr. 23 din 16.03.1998.

 

     S.C. TRANSLOC S.A. TG-JIU s-a înfiinţat în urma reorganizării Regiei Autonome de Interes Local Tg-Jiu în temeiul O.U.G. nr. 30/1997 aprobată prin  legea nr. 207/1997, privind reorganizarea regiilor autonome, prin H.C.L nr. 23/16.03.1998 a municipiului Tg-Jiu.

                Are forma juridică de societate pe acţiuni Municipiul Tg-Jiu fiind unic acţionar.

S.C. TRANSLOC S.A. TG-JIU este  înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Gorj  sub nr. J18/214/1998, avand cod fiscal RO 10682703.

                Sediul social se află în Tg-Jiu, strada Zambilelor nr. 12.

Obiect principal de activitate: „ Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de  călători  - cod  CAEN 4931

                S.C. TRANSLOC S.A. TG-JIU este administrată de către Consiliul de administraţie compus din 5 administratori desemnaţi de Adunarea Generală  a Acţionarilor, astfel:

             - Ec. Albu Tiberiu                              - preşedinte al Consiliului de Administraţie

             - Ing. Tâlvescu Octavian                    - membru

             - Ing. Ionescu Marius Valentin             - membru

             - Ing. Luca Traian Olavi                      - membru

             - Ing. Căilean Vasile                           - membru

 

            Conducerea executivă a S.C. TRANSLOC S.A. TG-JIU este asigurată de:

            - Ing. Căilean Vasile                             - director general

            - Ec. Tadici Mihaela Victoria                  - director economic

            - Ing. Almăşan Mircea                         - director tehnic

 

În ceea ce priveşte  parcul auto din  dotarea societăţii, acesta este compus din :

-          17 troleibuze

-          20 autobuze

-          2 autoutilitare

-          1 camion remorcher

-          2 autospeciale intervenţii pentru reţea contact

-          1 autocisternă pentru udat stradal

 

Traseele pe care îşi desfăşoară activitatea S.C. TRANSLOC S.A. în municipiul Tg-Jiu  şi cartierele componente, sunt  următoarele :

-               9 MAI – ARTEGO -  9 MAI

-               9 MAI – BÂRSEŞTI - 9 MAI

-               9 MAI – IEZURENI -  9 MAI

-               9 MAI – SLOBOZIA -  POLATA - 9 MAI

-               9 MAI – ANL - 9 MAI

-               9 MAI – DRAGOIENI - 9 MAI

-               9 MAI – PREAJBA  - 9 MAI

-               ARTEGO – DEDEMAN - ROMANEŞTI - ARTEGO

 

                Principalele obiective care stau la baza activităţii S.C. TRANSLOC S.A. TG-JIU sunt următoarele:

-          gestionarea serviciului de utilitate publică, înţelegând prin aceasta exploatarea, întreţinerea, dezvoltarea  şi modernizarea bazei materiale conform  legislaţiei;

-          continuarea unor activităţi secundare aducătoare de venituri pentru  unitate cum ar fi :

                - prestări  servicii staţie I.T.P.;

                - prestări servicii - închiriere spaţii publicitare pe mijloacele de transport;

                - prestări servicii - închiriere spaţii pe stâlpii reţelei de troleibuz pentru  susţinere module  publicitare ;

                - prestări servicii - închiriere stâlpi pentru  susţinere cabluri fibră optică.